Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/aktuellt/press-block-och-bilder/arenagaraget-laddstolpar-20230823.jpg

Arenagaraget – Sveriges största evenemangsparkering med 786 laddplatser

Pressmeddelande från Stockholm Parkering, 2023-08-23

Arenagaraget under Tele 2 Arena i Globen området i Stockholm är den största evenemangsparkeringen i Sverige med 100 % laddplatser, samtliga 786 p-platser har nu laddmöjlighet.

“Vi vill göra det enklare för stockholmarna att ställa om från fossilbil till elbil. Därför ska alla parkeringsplatser i Stockholm Parkerings garage ha laddmöjlighet senast år 2026”, säger Lars Strömgren (MP), ordförande för Stockholm Parkering och trafikborgarråd i Stockholm.
“Nu har alla 786 parkeringsplatser i Arenagaraget laddmöjlighet, vilket underlättar för elbilsinnehavare samtidigt som de kan nyttjas av alla våra besökare oavsett om de har elbil eller inte”, säger Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering.
“Detta är också Stockholm Parkerings generella strategi, då vi vill att varje parkeringsplats ska utnyttjas så effektivt som möjligt. Vi har nu tretton anläggningar där samtliga p-platser är utrustade med laddmöjlighet”, avslutar Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering.

Stockholm Parkering har idag laddmöjlighet på 5 300 p-platser varav 3 700 är publika. Till årsskiftet 2023/2024 är målet att ha totalt 7 300 installerade laddplatser varav 4 500 publika.

Anläggningar med 100 % laddplatser

Anläggning

Antal p-platser

Arenagaraget  786
Hjärnegaraget  56
Högalidsgaraget  192
Norra Tornsgaraget  229
P-hus David Bagare  223
P-hus Fleminggatan  161
P-hus Hagastaden  845
P-hus Norra Real  183
P-hus Slottsbacken  18
P-hus Åkeshov  188
Rådhusgaraget  80
Stigbergsgaraget  342
Väll-In  124