I framtiden kan fler bilar packas i garage

Pressmeddelande från Stockholm Parkering den 24 augusti 2017

Idag firade Stockholm Parkering 40-års jubileum i skyddsrummet Vattugaraget. Daniel Helldén, trafikborgarråd och ordförande för Stockholm Parkering spådde kring hur framtiden kan te sig för Stockholm Parkering om 5, 10 eller 15 år. Han såg tydliga trender:

  1. Att garagen i framtiden kommer att användas för fler trafikslag än bilen. Idag byggs det t.ex. för fullt p-platser för cyklar.

  2. Att den tekniska utvecklingen för med sig att fler kan använda samma bil. Så sker redan i dag men här kommer utvecklingen att explodera.

  3. Självkörande bilar kan i framtiden parkera sig själv. Det innebär att man kommer att kunna packa betydligt fler bilar i garagen, dels för att ingen behöver öppna dörrar och kliva från bilen, dels att det kommer att krävas lägre takhöjd.

 

Daniel Helldén såg också eventuella problem i framtiden. Framtidens elbilar kostar några kronor per mil att köra. Men i de dyraste garagen kostar det ca 100 kr/timme att parkera. Det betyder att man kanske väljer att ha självkörande elbilar rullande på gatorna istället för att parkera dem när de inte används. Daniel Helldén avslutade med orden ”Den utvecklingen vill
jag inte se.”

Christian Rockberger, VD Stockholm Parkering konstaterade i sitt tal att de över 6 000 parkeringsplatser som bolagets byggt motsvarar en sträcka av kantstensparkerade bilar som är lika lång som linjesträckningen för stombussarna 1, 2, 3 och 4 tillsammans.

I samband med jubileumsfesten lanserades boken ”Parkera i fred”, skriven av
arkitekturhistorikern Henrik Nerlund, sekreterare i Rådet för skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet). Boken är en berättelse om sex stora, publika skyddsrum i Stockholm som i fredstid används som garage och som drivs av Stockholm Parkering. Boken berättar om den tidens Sverige och Stockholm och tankegångarna bakom byggen av de olika skyddsrummen –
och varför blev de just garage?

Boken ”Parkera i fred” kan beställas genom att skicka ett mejl till
anne.lintala@stockholmparkering.se, ange namn, adress och namnet på tidningen eller annan media.