Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/aktuellt/nyheter-bilder/daniel-hellden-inviger-p-hus-hagastaden_herobild.jpg

P-hus Hagastaden - Europas största p-hus för elbilar är invigt

Under pompa och ståt invigde trafikborgarrådet, tillika Stockholm Parkerings ordförande, Daniel Helldén, P-hus Hagastaden. I sitt tal betonade han hur viktigt det är att bygga ut laddinfrastrukturen så att elbilsägare enkelt hittar lediga laddplatser.

- Med P-hus Hagastaden, Europas största p-hus för elbilar, visar vi hur otroligt viktigt det är att satsa på laddinfrastruktur på bred front. När Stockholm Parkering i dag installerar laddplatser är huvudregeln att vi gör det på samtliga platser. I dag har bolaget åtta p-hus där samtliga p-platser är laddbara och innan året är slut finns det nio till, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén och fortsätter:
- Elbilen är idag den vanligaste bilen vid nybilsköp. För att denna utveckling ska kunna fortskrida obehindrat måste det finnas ett stort utbud av laddplatser.

Till ära för denna stora dag höll Stockholm Parkering Öppet hus i P-hus Hagastaden med många aktiviteter för både vuxna och barn. Över 200 gäster kom för att med egna ögon se Europas största p-hus för elbilar.

- Bygget av P-hus Hagastaden har pågått i åtta år och garagets 1 000 parkeringsplatser möjliggör 3 000 bostäder, som inte kunnat lösa parkeringsbehovet inom den egna fastigheten. P-hus Hagastaden har vid sidan om laddmöjlighet på alla parkeringsplatser bilpooler och cykelparkering och är en av våra 40 anläggningar med minst tre mobilitetstjänster utöver vanlig bilparkering, säger Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering.

Om P-hus Hagastaden

Bygget av P-hus Hagastaden startade i maj 2014. P-huset är indelat i tre delar, Västra (infart från Ninni Kronbergs gata, Stockholm) Mitt (Infart från Dalagatan 71, Stockholm) och Östra som beräknas tas i drift 2026/2027. Varje del är en egen del med egna infarter och ingångar.

När bygget är helt klart finns här över 1000 laddplatser. Nu öppnas 800 av dessa.

Att Stockholm Parkering bygger ett så här stort P-hus i området beror delvis på att många av fastigheterna i området inte kan bygga egna garage på grund av tunnelsystemet under Hagastaden. Syftet är att täcka parkeringsbehovet i området.

P-huset finansieras till ca 30% genom s.k. P-köp där andra fastighetsbyggare utöver Stockholm Parkering bidrar till investeringen mot att de sedan kan nyttja p-platserna i P-hus Hagastaden. Projektet beräknas att kosta drygt 700 miljoner kronor.

På taket till P-hus Hagastaden kommer man att anlägga en park, Norra Stationsparken.

Vi erbjuder här abonnemangsparkering och besöksparkering. Elen är kostnadsfri, man betalar endast parkeringstaxan eller för abonnemanget. Naturligtvis kan även andrabilar än elbilar parkera här.

Besökstaxa

• Timtaxa 08-18: 50 kr/t
• Kvällsparkering, 18-24: 50 kr ger tid till 24
• Nattparkering, 00-08: 50 kr ger tid till 08
• Dygnsparkering: 250 kr ger 24 timmar

Öppet: Varje dag 06-24. Västra och Mittdelen öppnar för besöksparkering från den 1 juni.

Abonnemang

2938 kr/mån, inkl. moms. Man kan abonnera plats redan idag.

Stockholm Parkerings åtta p-hus med laddmöjlighet på samtliga p-platser

Hittills har Stockholm Parkering installerat laddmöjlighet på samtliga p-platser i åtta p-hus:

• P-hus Hagastaden (800) (Hagastaden)
• Norra Tornsgaraget (223) (Hagastaden) Endast förhyrda p-platser
• P-hus Slottsbacken (18) (Gamla stan)
• Högalidsgaraget (209) (Södermalm)
• Rådhusgaraget (80) (Kungsholmen)
• P-hus Fleminggatan (158) (Kungsholmen)
• Hjärnegaraget (60). (Kungsholmen) Endast förhyrda p-platser
• P-hus Norra Real (160) (Norrmalm)

Under året uppgraderas ytterligare nio p-hus till att ha 100 procent laddplatser.

Det finns också många p-hus där hälften av p-platserna har laddmöjlighet. Hittills har Stockholm Parkering installerat 5000 laddplatser.

För mer information vänligen kontakta

Anne Lintala
Strateg kommunikation Stockholm Parkering
anne.lintala@stockholmparkering.se
Telefon: 070-772 96 85

Mårten Roslund, pressekreterare
Trafikroteln, Stockholms stad
marten.roslund@stockholm.se
Telefon: 076-122 96 25