Nafta saneras i Hjorthagsberget med urtidsbakterier – resultatet blir ett berg helt fritt från oljerester

Pressmeddelande från Stockholm Parkering 2017-10-16

Denna biologiska reningsmetod har aldrig tidigare testats i Sverige i så stor skala som i Hjorthagsberget som ligger i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Hjorthagsberget användes tidigare till att förvara oljeprodukten nafta. Nu förbereds arbetet att använda det gamla bergrummet till ett garage för 1 200 bilar. Innan bygget kan ta vid måste bergrummen, som idag är fyllda med 90 miljoner liter vatten, saneras från nafta. Naftan finns i vattnet och i sprickor i berget runt bergrummen. Nafta är råbensin och lättantändligt i kontakt med luft.

En stor del av naftan saneras via en mekanisk process. Man pumpar upp vatten från berget, renar det i en bubbelkammare och släpper returvattnet igen i bergrummet. Men på detta sätt får man inte bort naftan till hundra procent.

Nu har Stockholm Parkering lösningen. Bolaget har testat metoden i drygt ett år i Hjorthagsberget och resultatet är att man får bort all nafta till 100 procent. Vattnet renas med hjälp av arkéer som är en sorts urtidsbakterie som bryter ner kolväten och äter sedan upp dem. Kvar blir ofarliga ämnen som vatten, koldioxid och kompost.

Förutsatt att planprocessen går som planerat, och att Stockholm Parkering får vattendom så sätts den biologiska saneringsprocessen igång i stor skala. Detta med anledning av att bergrummen töms helt på vatten och allt vatten som pumpas upp genomgår biologisk rening innan det släpps ut i dagvattensystemet.

Genom att använda det gamla bergrummet till garage sparar vi både naturresurser, transporter och pengar. Den reningsmetod som vi har tagit fram kan också användas i kommande saneringsprojekt, till exempel i bergrum på Loudden, säger Fredrik Söderholm Vice VD, Stockholm Parkering.

Övrigt

Ett tresidigt PM bifogas också som förklarar processen bättre än detta pressmeddelande. Läs detta här (pdf).