Nio nya infartsparkeringar med sammanlagt 644 p-platser

Pressmeddelande från Stockholm Parkering 2017-10-18

Nu öppnas åtta parkeringar vid idrottsanläggningar också för infartsparkering. Efter en inventering av Stockholms stads parkeringar vid idrottsplatser, och i vilken omfattning de används, har man kunnat konstatera att åtta av parkeringarna står relativt tomma dagtid. För att nyttja dessa mer effektivt, görs de nu om för att under dagtid användas som infartsparkeringar.

Utöver dessa åtta infartsparkeringar görs också parkeringen Riksmuseet, i
korsningen Frescativägen/Bergiusvägen, om till en infartsparkering.

Detta är en stor händelse i ”infartsparkeringens historia” i Stockholm. Inte sedan trängselskatten infördes på försök 2006 har stockholmare fått så många nya infartsparkeringar på en gång, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén.

Vid idrottsanläggningarna och på parkeringen Riksmuseet blir infartstaxan 15 kr och den gäller alla vardagar (mån-fre) till kl. 18.00 förutsatt att man påbörjar sin parkering kl. 05-09 på morgonen. Tidsgränsen till 18.00 är satt med tanke på att alla idrottsutövare ska kunna parkera på p-platserna på kvällen.

Att se över hur parkeringsytor kan användas mer effektivt genom att bland annat nyttja dem effektivare under dygnets alla timmar är ett viktigt uppdrag för oss. Nu skapas i praktiken 644 nya
infartsparkeringar på befintliga ytor, säger VD för Stockholm Parkering, Christian Rockberger.

Se fakta om nya infartsparkeringar (pdf) samt kartbild på infartsparkeringar (pdf) i bilagorna.