Elbil laddas i en laddstation

Nu har Stockholm Parkering installerat den 1000:de laddplatsen för elbilar

Pressmeddelande från Stockholm Parkering 2018-01-24

Stockholms stad går i bräschen vad gäller att driva utvecklingen av
laddinfrastruktur i Sverige. I huvudsak har utbyggnaden skett via det
kommunala bolaget Stockholm Parkering som nu har installerat sin 1000:de laddplats för elbilar. Stockholm Parkering har 64 procent av alla publika laddplatser i Stockholm.

Varannan elbil som säljs i Sverige registreras i Stockholms län. Större andel elbilar är viktigt för att vi ska få ned de lokala utsläppen och minska ljudet från biltrafiken. De flesta i Stockholms stad kan inte ladda elbilen i ett eget garage utan är beroende av att fastighetsägaren installerar laddplatser. Därför har fastighetsägarna en avgörande roll. När staden bygger nya garage ska var femte parkeringsplats vara en laddplats, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén.

Den 1000:de laddplatsen finns i P-hus Strandbergsgatan på Kungsholmen i Stockholm. Bolaget började installera moderna laddplatser år 2009. Därefter har utbyggnadstakten legat på drygt 100 laddplatser per år. Det är också den takten man avser att hålla i framtiden.

Stockholm Parkering ansvarar för 65 800 p-platser. Av dessa äger man själv 6 300 pplatser i 32 parkeringsanläggningar. I bolagets egna anläggningar är i genomsnitt var 11:e p-plats utrustad med en laddmöjlighet (9,4 %).

Vår ambition är att brist på laddplats inte ska vara ett hinder för att skaffa elbil. När vi bygger nytt är minst var femte parkeringsplats en laddplats och vi utökar även laddplatserna i våra befintliga fastigheter för att ha samma höga andel där. Stockholm Parkering har installerat lika många laddplatser som Sveriges övriga parkeringsbolag har tillsammans. Ska elbilen få det genomslag vi hoppas krävs att även andra fastighetsägare och parkeringsbolag följer efter säger Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering.

Som pionjär inom laddplatser har Stockholm Parkering sett flera utvecklingsfaser. När utbyggnaden av laddplatser påbörjades fanns inte etablerade standarder hos biltillverkarna. Ett exempel är att inledningsvis utrustades laddplatserna med schukouttag (liknar en vanlig två-håls-kontakt), men med tiden visade det sig att kontakttypen Type 2 Mode 3 skulle bli en europastandard. Så bolaget har fått byta ut schukouttagen mot Type2 Mode 3. Det arbetet pågår fortfarande.

Cirka 300 av dessa 1000 laddplatser har delvis finansierats av Naturvårdsverkets ”Klimatklivet” där Stockholm Parkering var det första bolaget som beviljades investeringsbidrag för just laddplatser. Resten av laddinfrastrukturen har man finansierat själv. Stockholm Parkering har installerat långt över hälften, 64 procent, av alla publika laddplatser i Stockholms stad. Publika laddplatser finns på besöksparkeringar.