Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/parkering-bilder-och-block/p-hus-alvsjostaden-fasad-mot-alvsjovagen-jan-2024-baltasar-aguirre.jpg

Nytt p-hus underlättar för boende och besökare i Älvsjöstaden

Pressmeddelande

Stockholm, 2024-02-20

Totalt har P-hus Älvsjöstaden 115 p-platser, första planet är besöksparkering och övriga plan är förhyrda platser. Alla p-platser utrustas med laddmöjlighet. I markplan planeras för ett gym för hela området.

Stockholm Parkering har precis invigt nya P-hus Älvsjöstaden som ligger mellan Älvsjövägen och Klockhusgränd i centrala Älvsjö. Parkeringshuset består av fyra plan och en lokal i marknivå. Tre parkeringsplan har tak och det fjärde och översta planet är utomhus. Fasaden består av cortenstål upptill och lokalens fasad i marknivå består av glaspartier.

”Det här är ett bra exempel på hur nya parkeringshus kan vara med och bidra till en trevligare stadsmiljö. Byggnadens fasad ger ett spännande tillskott till stadsbilden och ett nytt gym i bottenvåningen skulle göra att hela platsen blir mer levande”, säger Lars Strömgren, trafikborgarråd i Stockholms stad och ordförande för Stockholm Parkering.

Totalt har anläggningen 115 p-platser, första planet är besöksparkering och övriga plan är förhyrda platser. Alla p-platser har laddmöjlighet.

”Det finns en stor efterfrågan på parkeringsplatser i Älvsjöstaden och vi är glada att kunna bidra med det tillskott av platser som vårt nya p-hus innebär”, säger Fredrik Söderholm tf. VD för Stockholm Parkering.

Hyresgästen till lokalen i markplan är ännu inte helt klar men just nu har Stockholm Parkering dialog med en gymkedja.

”Det är första gången vi bygger en anläggning som även inkluderar lokal för annan verksamhet och vi ser fram emot välkomna en hyresgäst i våra ljusa fina lokaler. Så snart det finns ett avtal på plats startar vi med anpassning av lokalen som förhoppningsvis kan stå klar inom ett år”, säger Fredrik Söderholm tf. VD för Stockholm Parkering.

P-hus Älvsjöstaden öppnar för kunder och besökare den 26 februari.