Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/generella-bilderfoton/p-hus-klockelund-18-oktober-2023.jpg

P-hus Klockelund står redo med 327 p-platser

Pressmeddelande

Stockholm, 2023-10-19

P-hus Klockelund ger nyinflyttade till det nya bostadsområdet Klockelund i Farsta möjligheten till en förhyrd parkeringsplats från dag ett. Stockholm Parkering installerar flest laddstolpar i Sverige och i p-hus Klockelund finns 100 procent laddmöjlighet redan från start.

Nybyggda p-hus Klockelund i Farsta i södra Stockholm, fungerar även som bullerskärm mellan väg 73 Nynäsvägen och det nya planerade bostadsområdet Klockelund.

“Vi vill göra Stockholm till en stad med lägre utsläpp och friskare luft. Det kräver att den som överväger att skaffa elbil har tillräckligt goda laddmöjligheter. Nu ser vi till att stockholmare som flyttar till Klockelund kan känna sig trygga med att välja bort bensin och diesel. Byggnadens träfasader gör att p-huset smälter väl in i omgivningen och blir ett vackert inslag i det nya bostadsområdet”, säger Lars Strömgren (MP), ordförande för Stockholm Parkering och trafikborgarråd i Stockholm.
“Vi är stolta över att inviga ännu en anläggning som erbjuder laddmöjlighet på samtliga parkeringsplatser”, säger Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering.

P-hus Klockelund är ett kallparkeringshus bestående av tre parkeringsplan, ett vindsplan och även en yta i utomhusmiljö för parkering. P-huset erbjuder totalt 327 p-platser och alla har laddmöjlighet. Byggnaden ligger parallellt med väg 73 samt på Perstorpsvägen och fungerar även som en bullerskärm mellan väg 73 och de blivande bostäderna. Fasaden är en kombination av tegelspån, glaspartier, kanaplast samt cederträspån.

“P-hus Klockelund är även ett positivt tillskott i stadsbilden och bidrar till en bättre boendemiljö genom att vara en skärm mot väg 73”, säger Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering.

Stockholm Parkering erbjuder idag laddmöjlighet på drygt 6 100 p-platser och till årsskiftet 2023/2024 är målet att ha totalt 7 300 installerade laddplatser.

Presskontakt

För mer information, vänligen kontakta:

Sara Ejdehag, kommunikatör

sara.ejdehag@stockholmparkering.se

+46 76 782 96 27