Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/anlaggningar-bilder-karta/invigning_av_kremlan_herobild.jpg

Stockholm öppnar sin 40:e infartsparkering

Stockholms grönblå styre vill göra det lättare att resa bilfritt i innerstan. Nu öppnar staden sin 40:e infartsparkering, under väg 73 vid Gamla Enskede.

Stockholm Parkering erbjuder idag infartsparkeringar runtom i Stockholm, för den som vill undvika trängseln i biltrafiken och istället åka kollektivt resten av vägen. Nu har bolaget öppnat sin 40:e infartsparkering, i närheten av Skogskyrkogårdens tunnelbanestation. Parkeringen har fått namnet Kremlan.

Vi vill göra det enklare för pendlare att ställa bilen och istället ta kollektivtrafiken till innerstan. Oftast är det svårt att hitta nya p-platser i tätbebyggda områden, men här vid Gamla Enskede har vi omvandlat en outnyttjad markbit under väg 73, som inte hade kunnat användas på annat sätt. Förhoppningsvis kan det uppmuntra fler att resa utsläppsfritt en del av vägen, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad och ordförande Stockholm Parkering.

Den grönblå majoriteten är överens om att biltrafiken i staden ska minska, inte minst i innerstan, där trängseln är som störst. Under Daniel Helldéns tid som ordförande har kommunens parkeringsbolag totalt öppnat 18 nya infartsparkeringar med 1500 p-platser.

Stockholm Parkering arbetar brett för hållbar mobilitet. Ett sätt är infartsparkeringar som minskar antalet bilar i innerstaden. Stockholm Parkering öppnar 1-2 infartsparkeringar per år och erbjuder idag 40 infartsparkeringar med 4500 platser. Vid sidan om att bygga helt nya anläggningar arbetar vi ständigt med hur befintliga ytor kan nyttjas bättre. Kremlan under Väg 73 är ett exempel på där vi ser till att en befintlig yta kan användas mycket mer effektivt, säger Christian Rockberger, vd Stockholm Parkering.

Infartsparkeringen Kremlan erbjuder 36 p-platser, varav hälften är förhyrda och hälften besöksparkeringar. Parkeringen ligger i korsningen Sockenvägen/Nynäsvägen i stadsdelen Gamla Enskede. De förhyrda platserna kommer i första hand erbjudas till boende i Dalen.

Standardtaxa för besöksparkering är 10 kronor per timme alla dagar, dygnet runt. Vid ankomst mellan 05:00 och 09:00 kan parkering till midnatt köpas för 20 kronor. De förhyrda platserna kostar 400 kronor per månad.

Samtliga infartsparkeringar och taxor finns här på Stockholm Parkerings hemsida.

För ytterligare information:

Mårten Roslund
Pressekreterare, Trafikroteln

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Anne Lintala
Kommunikatör Stockholm Parkering

anne.lintala@stockholmparkering.se

070-772 96 85