Elbil laddas i en laddstation

Från 800 till 1200 laddplatser med stöd av Klimatklivet

Pressmeddelande från Stockholm Parkering 2018-10-03

Med anledning av att laddplatser tillhör de investeringar som ger störst klimatnytta har Stockholm Parkering fått 6,1 miljoner kronor inom ramen för Klimatklivet för att installera 307 laddplatser.

Stockholm Parkering lyckades installera totalt 397 laddplatser inom projektet som till 43,4 procent finansierades av Klimatklivet och till resterande del av bolaget.

Laddplatserna fördelas mellan åtta olika parkeringsanläggningar och två laddgator.​

Investeringarna med stöd från *Klimatklivet pågick från november 2015 till sommaren 2018 och i september erhölls de sista bidragsmedlen från Naturvårdsverket som tillhandahåller Klimatklivet. 

Stödet från Klimatklivet bekräftar att vår satsning på laddplatser inte bara förbättrar den lokala miljön genom minskade utsläpp och lägre buller utan även bidrar till ett bättre klimat. Men vi nöjer oss inte med att ha överlägset flest laddplatser i Sverige utan kommer att fortsätta vårt arbete med att installera fler laddplatser säger Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering.

Totalt har Stockholm Parkering 1 200 laddplatser för elbilar

Det totala beståndet av laddplatser hos Stockholm Parkering är 1 200. Inget annat parkeringsbolag, företag eller kommun i Sverige kan erbjuda lika många laddplatser som Stockholm Parkering. Vi har flest laddplatser i våra anläggningar i hela Sverige.

Att vi lyckades installera 90 fler laddplatser inom ramen för projektet beror till stora delar på att vi genom effektiv upphandling fick ner priserna för laddstationerna, installation och andra kringarbeten, säger Fredrik Söderholm, byggchef på Stockholm Parkering.

Stockholm Parkering har gjort – och gör – denna stora satsning i Stockholm för att främja möjligheten för stockholmare att skaffa sig en elbil och därigenom bidra till minskade bilutsläpp. Stockholm Parkering tar inte betalt för elkostnaden vid laddning av elbilen på besöksparkeringarna eller för hyresgäster som hyr dekalplats. De hyreskunder som hyr en fast plats och vill ha en laddplats installerad vid sin plats betalar utöver hyra av sin plats 500 kr, inkl. moms, extra per månad. Den höjda hyran finansierar i huvudsak installation av laddplatsen initialt med på sikt även elförbrukningen.