Stockholm Parkering storsatsar på att installera laddplatser

Stockholm Parkering storsatsar på att installera laddplatser​

Pressmeddelande från Stockholm Parkering 202-01-19

Stockholm Parkering har redan 2100 installerade laddplatser för elbilar. Inget annat bolag eller kommun i Sverige har lika många. För att möta bilisternas efterfrågan och Stockholms stads klimatmål intensifieras nu detta arbete ytterligare.

- ”Brist på laddplatser får inte vara ett hinder för att Stockholm stad ska klara sina klimatmål. De kommande tre åren kommer vi att utöka andelen laddplatser i de fastigheter vi själva äger från 20 procent till 50 procent”, säger Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering. Rockberger fortsätter: ”Detta motsvarar cirka 1900 nya laddplatser i det nuvarande beståndet. Till detta tillkommer laddplatser i vår nyproduktion, totalt handlar det om cirka 2700 nya laddplatser”.

För detta ändamål har en upphandling genomförts och de vinnande bolagen som ska leverera hårdvaran är:

• Enviroways AB (Eways)

• CTEK E-Mobility AB

• Ahsell Sverige AB

Förutom att Stockholm Parkering planerar att förse vid nyproduktion 50 procent av p-platserna med laddmöjlighet ska bolaget också göra förberedande arbeten så att resterande p-platser vid behov enkelt kan förses med laddmöjlighet.

Övrigt

Idag har Stockholm Parkering fem p-hus där samtliga p-platser är utrustade med laddmöjlighet, de är:

• P-hus Slottsbacken (18 pl), Gamla stan,

• Högalidsgaraget (209 pl), Södermalm,

• Rådhusgaraget (80 pl), Kungsholmen,

• P-hus Fleminggatan (158 pl), Kungsholmen

• P-hus Norra Real (160 pl), Norrmalm

Stockholm Parkering äger själv 6 600 parkeringsplatser och hyr eller driftar därutöver 36 300 parkeringsplatser.