Image at https://www.stockholmparkering.se/siteassets/hero-bilder/laddplatser_hagastaden.jpg

Stockholms stad öppnar Europas största p-hus för elbilar

I mars öppnar Europas största parkeringshus för laddbara bilar i Stockholm. Projektet är en del av stadens arbete med att elektrifiera trafiken och bygga över 100 000 nya laddplatser för elbilar.

På gränsen mellan Stockholm och Solna färdigställs nu ett 550 meter långt parkeringshus där alla parkeringsplatser från början förses med laddplatser. Det handlar om Stockholm Parkerings nya p-hus Hagastaden, där samtliga 1000 parkeringsplatser kommer att förses med laddinfrastruktur.

– Vi har som mål att Stockholms stad ska vara världsledande i att minska klimatutsläppen. Då måste det vara enkelt att välja bort bensin- och dieselbilen. Därför öppnar vi nu Europas största parkeringshus för laddbara bilar, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad, tillika ordförande för Stockholm Parkering.

P-hus Hagastaden öppnas i etapper. I vår blir totalt 800 laddparkeringsplatser tillgängliga. Det är en anläggning placerad helt under mark, med tre bilinfarter och gångentréer från elva trapphus. På marknivå kommer nya Norra stationsparken att byggas, med en yta på 18 000 kvadratmeter.

– Det här är ett unikt projekt och ett lysande exempel på modern stadsplanering, där bilar göms under mark och samtidigt kan laddas. Stockholmarna får istället njuta av en helt ny park, som kan fyllas av picknickfiltar, lekande barn och biologisk mångfald, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Stockholms grönblå majoritet har växlat upp takten i elektrifieringen. Under åren fram till 2030 ska över 100 000 nya laddplatser för elbilar byggas i staden. Redan 2026 ska stadens bolag Stockholm Parkering erbjuda laddmöjlighet i samtliga sina garage.

– Den som kör en laddbar bil ska veta att en ledig p-plats alltid är en laddplats. Det gör att fler vågar växla över till elbil. P-hus Hagstaden är ett stort kliv på vägen mot en utsläppsfri stad med friskare luft, lägre buller och nollade utsläpp, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

P-hus Hagastaden byggs av det kommunala parkeringsbolaget Stockholm Parkering. Kostnaden för projektet är 789 miljoner kronor. Laddinfrastrukturen kostar omkring 24 miljoner kronor. Det statliga investeringsstödet Klimatklivet har bidragit med 5 miljoner kronor.