El-motorcykel med uppfällt laddninslock

Laddplats MC

För att fler ska kunna skaffa sig en elmotorcykel har Stockholm Parkering infört ett antal förmånliga parkeringsmöjligheter för tvåhjuliga elmotorcyklar, både på förhyrda platser och på besöksparkeringar.

För besöksparkering med elmotocykel på MC-parkering är taxan är 3 kr/timme dygnet runt.

Du som hyr p-plats för din elmotorcykel får 20 procents rabatt i Golvläggaren garage, Årstadal.