Skip Navigation Links/ > P-hus utanför tullarna

P-hus utanför tullarna

​Färdigställda p-hus i Västerort och i Söderort

För att se var parkeringen finns, klicka på namnet.


Västerort


P-hus Råcksta invigdes den 14 april 2015.


Bygget påbörjades den 2 maj 2013. På platsen fanns sedan tidigare en parkeringsanläggning, Råcksta infartsparkering. Den tidigare anläggningen har utökats med tre plan och har fått ett helt nytt utseende. Totalt har P-hus Råcksta fem våningar med 731 p-platser. P-huset innehåller förhyrda p-platser, besöksparkering och  infartsparkering. I anläggningen finns möjlighet för laddning av elbilar och cykelparkering.


P-huset är utformat så att det känns tryggt och säkert för våra kunder. Trapphuset, med hiss, är försett med stora glaspartier. Det finns inga mörka hörn eller skrymslen. Fasaden har små hål så att man kan se genom väggarna, både in- och utifrån. Betonggolvet har en struktur för att minimera risken för halka.

Fasaden är utformad för att harmonisera med intilliggande Vattenfallhusets fasad.

Anläggningen finns vid T-bana Råcksta, mitt emot Jämtlandsgatan 58.


Råckstaberget


Stockholm Parkering har köpt ett kombinerat garage och skyddsrum under gamla Vattenfall i Råcksta. Anläggningen är från tidigt 60-tal och kommer att genomgå en omfattande upprustning för att uppfylla våra krav på en kundvänlig anläggning och för att även i fortsättningen fungera som skyddsrum för drygt 1 400 personer. 

Råckstaberget var klart våren 2016.


P-hus Brommaplan, 236 platser


P-hus Brommaplan var färdigställt i september 1988 efter sju månaders byggtid. Parkeringshuset är byggt på ett gammalt gravfält och i samband med byggnationen gjordes en undersökning av Stockholms Stadsmuseum. Två kristna stengravar upptäcktes och fynden finns idag bevarade hos Stockholms Stadsmuseum.


P-hus Åkeshov, 185 platser


P-hus Åkeshov finns vid T-bana Åkeshov. P-huset är en infartsparkering men betjänar också dem som ska besöka Åkeshovs sim- och idrottshall samt gäster till boende i området. Bygget färdigställdes i juni 2008.

 


Söderort
 P-hus Kölnan ligger i Hammarby Sjöstad intill Sjöstadsskolan och invigdes i juni 2006. Projektet genomfördes med Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och är Sveriges första tredimentionella fastighetsbildning.


Stockholm Parkering fick i uppdrag att förbättra parkeringssituationen i Hammarby Sjöstad. P-hus Kölnan var ett led i denna strävan. Det byggdes under mark med plats för ca 110 bilar och är centralt beläget i anslutning till Luma Park.

 

P-hus Åkeshov, taket på det

P-hus Åkeshov är byggt i två plan. Här taket på P-huset.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​