Image at https://www.stockholmparkering.se/contentassets/836ff36e62ff4977a5141cdfbf3210b3/racksta-p-hus-infartsparkering.jpg

Infartsparkera nära kollektivtrafik

Vi erbjuder över 4500 p-platser i anslutning till kollektivtrafiken i Stockholm. Detta för att du ska kunna parkera din bil till ett förmånligt pris, undvika trängsel och åka kollektivt in till innerstaden.

Läs mer